esnaf yalanları

Bozulursa getir garantisi benim
Bize gelişi bu kadar daha aşağı veremem
Mallarımın hepsi taze bu gün geldi
Bilmiyorum (adres sorulduğunda)