entelijansiya

Fransızca sözcük Latince "intelligentia" : anlama yetisi, idrak sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince "intelligere": anlamak, kavramak fiilinden türetilmiştir. Anlama, kavrama, idrak anlamlarına gelmektedir.
Aynı zamanda "aydınlar topluluğu" anlamı da vardır. Genellikle kültürel ve siyasal etkinliğe sahip entelektüel topluluk anlamında kullanılır.

bunun bir de (bkz: karl mannheim) 'ın (bkz: serbestçe süzülen entelijansiya) şeklinde kullandığı bir şekli vardır.