düşün düşün boktur işin

anadolu insanının atalarının vasatlığını gösteren atasözü.

düşünen insana anadolu'luların atalarının bakış açısı.