doruk

Bir dağın ya da dağ sınırının en yüce, yüksek noktasına doruk (zirve) denir.