dızlamak

genellikle ayanların kullandığı; çalmak ve dolandırmak anlamlarına gelen sözdür. son zamanlarda ingilizce master eki getirilerek kullanışını bile duydum.

-dızing
Gaftikleme, delme gibi tabirler de kullanılabilir. Sözün özü çalmak, el koymak.
Bağcılar ile özdeşleşmiş olan kürçtede çalma ile türkçedeki mak mastar ekibin birleşiminden olan uyduruk kekoca bir kelime