diplomasız başkan

malum Kişi ülkenin başkanı.
İlgili anayasa maddesindeki ifade “yükseköğrenim yapmış” olmalı ,diye geçer .
YÖK yüksek öğrenimi önlisans olarak ayırır , malum kişi cb olmasında bir problem yoktur ancak sorun bu değildir , sorunlar silsilesi tam olarak:

1- malum kişi Marmara mezunu gözüküyor ve Marmara diploması almıştır . Ancak Marmara “iibf” 1982’de kurulmuştur , malum kişi 1981 mezunu!
Ki kendisi Aksaray iktisat ve ticaret “yüksekokul” mezunudur . Bu üniversite daha sonra 82 senesinde Marmara’ya bağlanmıştır .

2- YSK’nda tüm belgeler saklanır , ilk yerel seçime hangi belge ile başvurdu, cumhurbaşkanlığına hangi belge ile başvurdu ? Bunların cevabı maalesef verilemiyor , verilmiyor ...

3- Bilindiği üzere 2 yıllık mezunlar , kısa dönem askerlik yapamıyor ancak bizim malum kişinin askerliği kısa dönem! Askerliğe hangi belge ile başvurdu, zamanın şartları - teknolojinin elverişsizliği göz önünde bulundurursak sahte bir diploma hazırlamak ne kadar zor olabilir ... buradan malum kişinin askerliğini dahi sahte yaptığı sonucu mu çıkmalı?

4- diplomanın olmaması , attığı tüm imzaların aldığı tüm kararlarım geçersiz olmasıyla birlikte “zimmet” suçunu da oluşturur.

5- 81’de aldığı geçici belgede ne dekanın imzası ne de malum kişinin resmî vardır . Ayrıca sonradan alınan diplomaları imzalayan kişilerin de hangi partiye mensup oldukları ortadadır.

6-6271 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 6. maddesinin ilgili fıkrasında cumhurbaşkanı adayının 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı aranmaktadır. ancak ve ancak malum kişi 2 yıllık fakülteden mezundur.

7- geçici belge diploma değildir ve geçici belge üzerinde imzası bulunan kişi o sırada Prof. Ünvanı yoktur ...

8- üniversiteye giriş tarihi gözükmemektedir , o senelerde mezun olan her kişinin diplomasındaki imzalar malum kişinin diplomasındaki imza ile bir değildir !

Sonuç olarak diploma davası görüldü , belgeler sunulmadı ve sorular yanıtsız kaldı . YÖK kanunu yükseköğretimi 2 yıldan başladığını söylemekte ancak 6271 sk cumhurbaşkanının “4yıllık fakülte “ mezunu olması gerektiğini yazmaktadır . YÖK mü baz alındı dava da , yoksa ilgili durumu düzenleyen kanun mu?

Tüm soruları yanıtsız bırakılması ... klasik ortadoğu zihniyeti ...