dijital aktivizm

aktivistlerin yeni medyayı kullanma biçimleridir.(bkz: online devrim) Belli bir amacın savunusu ve bu amaç etrafında veya belirli bir eylemi gerçekleştirmek için örgütlenme, amaca yönelik mesajları bir iletişim kampanyası çerçevesinde kitlelere iletmektir. Bu amaç doğrultusunda faaliyetleri, internet üzerinde eylem gerçekleştirme (boykot, site karartma vb.), amaca yönelik kaynak toplama / fon oluşturma, hükümetler veya şirketlerin faaliyetlerini izleyerek düzenli olarak raporlama gibi temel aktivist faaliyetlerin, başta sosyal medya olmak üzere geniş kitlelere gerçek zamanlı bilgi akışı (bkz: gezi parkı olayları) ile ulaşmaya imkan tanıyan alanlarda veya blog, podcast, video, fotoğraf paylaşım siteleri gibi alanlarda gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir
aktivistlerin, sosyal mecralarda (bkz: twitter) kendilerini ifade etme biçimi olarak yorumlanabilir. çağımızın gerektirdiği gibi yaşama ayak uydurmak. insanlara ulaşmanın en kolay yolu olması sebebiyle aktif olarak kullanılmakta. işin güzel tarafı, destekledikleri her kitleden insana ve her türlü konuya ilgisi olan insanlara rahatça ulaşabilmek.