devrimci

gelmiş geçmiş en büyük devrimci (bkz: mustafa kemal atatürk)'tür. bana göre devrim aydın insanların yanlış giden durumları düzeltmeye çalışmak için eyleme geçmesidir. örneğin çağı anlamayı güçleştiren arap alfabesinden kurtulmak için harf devrimi yapılmıştır. devrimci kelimesi günümüz türkiye'sinde yanlış anlaşılmaktadır. devrimci kelimesinin karşılığı pkk, terörist, faşist olarak hafızalarda yer edinmiştir. atatürk'ten sonra gelen devrimci nesil sağ partilerin yönetimde olduğu döneme denk geldiği için devrimci halkın eylemleri adeta din karşıtı, bölücü, olarak halka empoze edilmiştir. hali hazırda bulunan din karşıtı ve bölücüler de bu durumdan faydalanarak devrimi devrimciyi türkiye'de sahiplenme moduna girmişlerdir. ve dönemin cahil ve kafası karışık olan milleti tarafından devrim ve devrimci kelimeleri gelecek nesillere yanlış tanımlamalarla aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.

bilale benzer yazarlar için devrimin tanımı:

bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik.

bu değişikliği yapanlara devrimci denir.

"Biz, devrim deyince, toplumun yaşayışında, düşünüsünde bir değişiklik demek istiyoruz"

eş anlamlısı: inkılap

TOPLUMBİLİM TERİMİ
herhangi bir olaydaki hızlı ve geniş kapsamlı niteliksel değişme.

FELSEFE TERİMİ
yerleşik toplumsal düzeni değiştirme ve yeniden biçimlendirme.

FELSEFE TERİMİ
felsefede, bilim ve sanatta, dünya görüşünde vb. eskimiş olanı kaldırıp yerine yepyenisini koyma.

bir ülkede var olan yönetimi zor kullanarak ele geçirip toplumun siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamında hızlı ve köklü değişikliklere yol açan halk hareketi.

eş anlamlısı: ihtilal
"devrimler, omuzdaki yükü değiştirmez, yalnızca omuz değiştirir."

(bkz: shaw)