devrim

/ 2
(bkz: devlet bahçeli)'nin sözlerini uyarlayacak olursak "haktır, helaldir, hukuktur, mahşeri vicdanın şaşmaz adaletidir."

türkiye cumhuriyetinde uygulanan devrimci aktivitelerin neden terörist eylem sayıldığını anlamak için (bkz: devrimci insanları terörist ilan etmek)

vikipedi tanımına göre Devrim, inkılâp ya da ihtilâl, bir durumdan başka bir duruma geçiş, evrim, dönüşüm. Toplumsal değişimlerin insan iradesiyle hızlandırılması devrimleri oluşturur. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli bir şekilde gerçekleşir.

Kitle halindeki bir toplumsal hareketin başlatılmasının söz konusu olduğu, var olan bir rejimi şiddet kullanımı sonucunda başarıyla yıkarak yeni bir hükümet biçimi oluşturan bir politik değişme süreci. Bir devrim, Hükümet Darbesi (coup d’etat)'den ayrı tutulmalıdır, çünkü devrimde bir kitle hareketi ile politik sistemin bütününde önemli bir değişmenin gerçekleşmesi söz konusudur. Bir Hükümet Darbesi, iktidarın silah yoluyla, ancak hükümet sistemini kökten bir biçimde değiştirmeden varolan politik liderlerin yerine geçecek olan kişiler tarafından ele geçirilmesine göndermede bulunmaktadır. Devrimler, varolan politik otoritelere meydan okuyan sistem ancak yine politik sistemi bütün olarak dönüştürmekten çok otoriteyi temsil eden kişilerin yerlerine başkalarının geçirilmesini hedefleyen başkaldırılardan da ayrı tutulmalıdır.

12 Eylül 1980 sonrasında, sakıncalı bir terim olduğu gerekçesiyle "devrim" yerine "ihtilâl" ve "inkılâp" sözcükleri kullanılmaya başlanmış, yeni basılan ders kitaplarında devrim sözcüğü eski karşılıklarıyla değiştirilmiştir.

yozlaşmış saltanat rejimini ortadan kaldıran bir devrimci olarak (bkz: mustafa kemal atatürk) rusya'daki devrim hareketi için (bkz: ekim devrimi)
tüm dünyada ses getiren ve henüz anlaşılmayan devrimciler ise (bkz: steve jobs), (bkz: elon musk)
şu sıralar İzmir'de olduğunu tahmin ettiğim tatlı gezgin bir arkadaşımızın adı
dinin ağırlık olduğu bir ülkede sadece dini devrim olur sosyalist devrimin bu ülkede olmadığı gibi ..
halkların burjuvaziye karşı, yeter ulan artık demesini fiili yollarla göstermesidir.
planlandığı an itibariyle, geçerli rejim ve geçerli hükümeti devirmeye yönelik yapılan isyan türü eylemler bütünü. eğer içerisinde geçerli rejim ve hükümeti devirme planı barındırmıyorsa geçici bir ayaklanma veya sitem içeren eylemdir.
Olur a evlenmek gibi bir delilik yaparsam eğer oğluma vereceğim isimdir.

Ayrıca Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin adıdır.
/ 2