devletin ideolojik aygıtları

Louis althusser tarafından ortaya atılan kuramdır.
Devlet; medyayı, kurumları, aileyi ve dinsel organizasyonları ideolojik aygıtı olarak kullanır.
Çünkü althusser’in deyimiyle “İdeoloji maddi bir varlığa sahiptir.” ve bu varlığını belirli araçlarla yaymaktadır. İdeoloji bu maddi varlığını kitlelere empoze etme eğilimi taşır.
Yapılan yalnışlar sonrası vatandaşı birbirine düşürüyorlar