deneme

Yazarın belli bir konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardığı yazın türü. Öncüsü olarak michel de montaigne bilinir.

Benim de genellikle yazmayı sevdiğim bir yazın türüdür.