deizm

mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden, bir tek tanrının varolduğu inancıdır.

Yaradancılık olarakta adlandırılır.
bana en mantıklı gelen düşüncedir. ne eksik ne fazla.