dağınıklık

Evi otel gibi kullanma durumudur. Tek fark arkanızdan birinin toplamıyor oluşudur.
kimi insanın derli toplu olma halinin, diğer insanların gözündeki derli toplu olmama durumudur.