çok dolaşanın ayağına bok bulaşır

Bahtsız bedeviye benzer, sabrı taşan annelerin gezen evlatlarını evde oturtma yöntemidir. Bu lafa hitaben destekçi dedeler '' dolaşan kurt aç kalmaz' der
Çok dolaşanın heryere gidenin ayağının bok bulaşma ihtimali daha yüksek olmasından mütevellit söylenmiş olan sözdür.