clearfix şeffaf plak

çarpık dişlerin düzeltilmesinde kullanılan şeffaf bir plağın kullanıldığı ortodontik bir uygulama.