chp olağanüstü kurultayı

569 oyla reddedilmiş kurultaydır. Oy sayısı şaibeli ve hileli olduğu söyleniyor. Gün geçtikçe CHP'li üst kurul, laf ettikleri akplilere daha çok benziyor.