cesaret

bir grup yorum şarkısı.

fransa tarihi menşeilidir.

1792'de Paris üzerine yürüyen yabancı ordular karşısında, Fransız ordusu yenilmeye devam ediyordu. Başkentte sürülerle soylu ve kralcı, çoğu iyi korunmayan hapishanelerde bulunuyor ve son üç yılın aşağılamaları karşısında intikam almak için fırsat bekliyordu. Ordunun subay kadroları ve yönetim, kralcı sempatizanlarla doldurulmuştu. Devrime yönelik tehditle yalnızca iki şey başa çıkabilirdi: Çok sayıda kararlı devrimci gönüllüyü cephede düşman karşısına göndermek ve geride de monarşist ve aristokratların başka darbeler yapmaması için kararlı adımlar atmak. Hükümete egemen olan Jirondenler bu iki görevi de yerine getirecek yetenekte değildi. Ama Danton, halkın ruh hâlini açığa vurmak için gerekli enerjiyi gösterdi. Cephedeki ordulara yeni bir can verebilmek
için Paris’in yoksul kesimlerinden heyecanlı devrimci gönüllüleri seferber ederken kullandığı slogan ‘Cesaret, cesaret ve daha fazla cesaret’ti. (Chris Harman, Halkların Dünya Tarihi)