çed raporu

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.
Çed raporu hakkında detaylı bilgi
ülkemizde ve dünya genelinde amacına uygun yapılmayan, asıl çıkış amacı ulvi olup süreç içerisinde kapitalizm'e boyun eğmiş olan, ülkemizde de yasal mevzuat ile bazı projeler için yapılması şart koşulan rapor. çed=(çevresel etki değerlendirme)