çakırcalı mehmet efe

1872'de izmir ödemiş'te doğup 17 kasım 1911'de karıncalı dağ'da kolcularla girdiği çatışmada hayatını kaybetmiş efedir. zeybek olan babası ahmet efe'nin zaptiye çavuşu Boşnak Hasan Çavuş tarafından öldürülmesiyle dağa çıkan ve 15 yıl kadar süren efeliği boyunca zalime acımayıp halka destek olan ve halk tarafından da çok sevilip sayılan efe 3 kez osmanlı ile masaya oturup üçünde de bulunduğu yöreye memur, kolcu sokturtmamış, düzeni kendi ve kızanları sağlamıştır. rivayet öyledir ki ölümünden yıllar sonra bile köylüler mezarının yanından geçerken ''destur efem, yaban değiliz'' diyerek izin alırlar.
izmir'in kavakları türküsünde adı geçen efedir. adı geçen kamalı zeybek efe ise çakırcalı'nın düşmanıdır ve efe en son bir baskında kamalı'yı öldürür.

"İzmir’in kavakları Dökülür yaprakları
Bize de derler Çakıcı (Yâr fidan boylum) Yıkarız konakları
Selvim senden uzun yok Yaprağında düzüm yok
Kamalı da Zeybek vuruldu (Yâr fidan boylum) Çakıcı’ya sözüm yok."