birinci balkan harbi

1897 yılında Hasburk monarşisiyle Rus çarı arasında ir ittifak yapıldı. Konu olarak balkanlarda
izlenecek politika konuşuldu.

1908 eylülünde her iki imparator dış işleri bir araya gelip şu konuşuluyor;
-rus çarı boğazlardan geçiş hakkı karşılığında Bosna Hersek'in hasburk imparatorluğuna ithak
etmesini tanıyacağını söylüyor.
1 ay sonra hasburk imp. Bosna Hersek'i egemenliği altına alıyor. Rus çarı bu duruma şaşırıyor.
- 1905'te Japonya Rusya'ya karşı bir savaş kaybediyor ve Rusya'da bir devrim başlıyor. Bu yüzden
hasburk imp. Bunun tam zamanı olduğunu düşünüyor.
-Sırplar hasburk imp. Bosna'yı egemenliğine almasını kabul etmek zorunda kalıyor.
-çar Sırplara yardım ediyor.
Bu gelişme hem Sırplar hem de Rusya için küçük düşürücü oldu. Hasburkla ittifak olayı sona erdi.
Rusya bundan böyle doğu sorununun yeniden gündeme gelme gelmesini sağlamaya çalıştı.
Rusya balkan devletleriyle kendi aralarında ittifak yapmaya başladı. Rusya'nın gayesi hasburk
monarşisine karşı cephe kurmaktı.
Bu toplumlar cephe kurmaktansa Osmanlıyla savaşmayı seçti.
1912 mayıs-ekim: Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ müttefik oldu.
Karadağ Osmanlıya saldırı başlattı. Ardından Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'dan destek
açıklamaları geldi.
Savaşın en büyük çatışmaları Bulgaristan'la yapıldı. Orduların başında bulunan nazım paşanın
hazırlıksız yakalanması yüzünden büyük bir hezimet yaşandı. Osmanlı orduları bütün Trakya'yı
Çatalca'ya kadar bırakıp geri çekildi.
Sırbistan'a karşı kum ovada büyük bir yenilgi yaşandı.

Yunanlılar ordularını Selanik'e gönderdi ve Tahsin paşa tek kurşun atmadan bütün orduyu yunan
birliklerine teslim etti. Yunanlılar Selanik'ten sonra ege adaları, Bozcaada, limni, somatraki ve Taşöz,
adalarını ele geçirdi.
Kuzey Arnavutluk; Sırbistan ve Karadağ tarafından ablukaya alındı. Osmanlı teslim olmak zorunda
kaldı.
Avrupalı büyük güçler araya girip Londra barış ant. İmzalandı. Yeni Osmanlı Bulgar sınırı midye-enez
hattı olmuştur. Edirne Bulgaristan'a geçti. Girit Yunanistan'a bırakıldı. Makedonya'nın merkezi
Sırbistan'a bırakıldı. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etsin isteniyor. Çünkü hasburk imp. Sırplarla
arasında bir tampon bölge olmasını bu sayede egeye doğru güçlenebileceğini düşünüyor. Tampon
bölge 2. balkan harbinden sonra kuruluyor.
Ant. Sonrasında Osmanlının balkanlardaki hakimiyeti sona eriyor.