binary

Binary ikili sayma sistemi, diğer bir değişle 2 tabanlı sistem olarak açıklanmaktadır. Günlük hayatta kullanmakta olduğumuz 10 luk sistemden farkı kullanılan en yüksek rakamın 1 olmasıdır.
iki tabanlı sistemdir. 1 ve 0 lardan oluşur. dijital devre tasarımı ve mikroişlemci tasarımı gibi konularda çokça kullanılır. örnek olarak mikroişlemcilerde RGB renk kodlarında kırmızı, yeşil ve mavinin ifadesi genellikle hex (16 tabanı) ile olsa da ikilik tabanda da ifade etmek mümkündür. kodlama yaparken bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu, var veya yok olduğunu göstermek için kullanılabilir.