bilmek

bilme eylemi. Benim en büyük sorunlarımda başı çeker. tam bir paradokstur
Bilmek yoktur farkına varmak vardır . Evrende tüm bilgiler zaten mevcuttur. İnsanoğlunun farkına varıp sevinme eylemine denir.
(bkz: yerçekimi kanunu ve elma)
farkında olmak farklıdır. farkındalık kişinin kendisinde oluşur, başkasına aktarılamaz oysa bilgi bilindiği andan itibaren aktarılabilir. bilmek için farkında olmak şarttır fakat bu demek değildir ki bilmek yoktur. bilmenin bir basamağıdır farkında olmak. ayrıca bilmek beş duyu organını kapsar, farkındalık için bu söylenemez. herhangi bir inanç referans alınarak farkındalık oluşturulabilir, bu da farkındalığın sorgulanamaz olabileceğini gösterir ki bilmekten en büyük farkı da budur; çünkü bilmek ancak sorgulamakla olur.