bilinç akışı

Virginia woolf’un öncüsü olduğu edebi teknik. Bu tarzda verilen eserler yazarın zihninden geçenleri olduğu gibi kağıda akıtmasını gerekli kılar.

Bilinç Akışı karakterin iç dünyasını olduğu gibi ortaya koyan bir anlatım tekniğidir. Bu sayede iç monoloğuna kulak misafiri olduğumuz kurgusal karakterin zihin yapısını daha iyi özümseriz. Fakat karakterin parça parça düşünceleri ve anlık duygu değişimlerine tanık olduğumuz için metnin takibini yapmakta zorlanmamız da olası. Bu teknikle yazılan eserler okunurken yoğun bir dikkat gerektirir.