bankacı

/ 2
laf anlamaktan zorlananlara gün içinde çok defa laf anlatmaya çalıştıkları için, özellikle devlet bankalarında çalışanları suratsızdır. prezentabl olmaları, şık giyinmeleri istenir, ama başlangıç seviyesinde maaşları çok düşüktür.
/ 2