bahailik

Kendinden önce gelen Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık dinlerini ve bunların peygamberini kabul eden ancak bunların tahrip olması sonucu bahatullah'ın kıyamete kadar son peygamber olduğunu dile getiren İbrahimi dinlerin sonuncusudur. 18. yüzyılda İran'da vahiy edilmiştir.
bahailikteki bazı öğretiler
• allah birdir.
• tüm dinlerin temeli birdir.
• insanlık âlemi birdir.
• din bilim ve akıl ile uyum içinde olmalıdır.
• ırksal, dinsel, etnik taassuplar terk edilmelidir.
• kadın ve erkek eşittir.
• genel barış için çalışılmalıdır.
• eğitim zorunludur ve evrensel eğitim hedeflenmelidir.
• serbest düşünce ile gerçek araştırılmalıdır.
• aşırı zenginlik ve yoksulluk kaldırılmalıdır.
kordonda arkadaşlarla bira içerken yanımıza gelen çok nazik ve kibar 3 kişinin mensubu olduğu ve misyonerlik uygulamalarını üzerimizde denedikleri dindir.
üniversite yıllarımda bir arkadaşım vasıtasıyla tanıdığım, fakat pek de detaylı bilgiye sahip olmadığım bazı forum sitelerinde hızla yayılmakta olduğu söylenen din.
ilk defa duyduğum ama gerçekten bilgisi olan birisinden öğrenmek isteyeceğim bir konu
http://www.bahaitr.org/index.php/tr/bahailer-ne-yapar böyl bir süteleri varmış. gerçekten ilginç