ateizm

Ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları ve dinleri reddeden; doğruluğuna inanılan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.
sempati duyduğum ve çoğu kez hakkında karamsar kaldığım düşünce akımıdır
inanmak temel bir ihtiyaçtır; bu yüzden ateist olmak-olabilmek kolaycılık değil, çok ağır bir yükün altına girmektir. ben tanrı olsam cennetime keşişten evvel ateisti alırdım.
Ateizm, en geniş anlamda, tanrıların varlığına olan inancın yokluğudur. Daha az geniş olarak, ateizm, herhangi bir Tanrının var olduğu inancının reddedilmesidir. Daha dar bir anlamda, ateizm özellikle hiçbir Tanrı olmadığı konumudur