aşeka

Aşk kelimesinin kökeniyle ilişkilendirilen kelime ve sarmaşıktır. Hakkında kanıt niteliği taşıyan bilgilere ulaşamamış olsam da konu ilgimi çekti. Aşk’ın farsça bir kelime olan aşeka’dan ve Hindistan’daki aşeka isimli sarmaşıktan geldiğine dair rivayetler var. Bu rivayete göre aşeka isimli bu bitki tıpkı aşkın insan bünyesinde yarattığı etki gibi bir ağacı çepeçevre sarıp çürütürmüş. Aşkın insan ruhunu yavaş yavaş esir alışı gibi aşeka sarmaşığı da sağlıklı bir ağacı usul usul sarıp zehirlermiş.