asbest

Doğada yaygın bulunan, ısıya ve gerileime dayanıklı bir mineral türüdür. Zararlı etkileri nedeni ile günümüzde eskisi kadar sık kullanılmasa da yalıtım, balata, gemicilik gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Yaşanan çevrede bulunması ile maruziyet oluşabilmekle birlikte sanayi ve inşaat sektöründe kullanımı sırasında da maruz kalınabilmektedir. Günümüzde asbestin sanayide kullanımı, ithalatı ihracatı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO) tarafından yasaklanmıştır. kaynak