aristokrasi

yunan diline göre en iyi anlamına gelen Aristo ve güç anlamına gelen Kratos sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. en iyilerin yani bir bakıma soyluların güce hakim oldukları rejime verilen addır.