apostil

noter tasdikli bir belgeye uluslararası geçerlilik sağlayan onay şeysi.
kaymakamlıklarından bedavaya yaptırabilirsiniz.