ankara oyun havaları

insanlarda coşku uyandıran, sazlarla darbukalarla çalınan eserlerdir.

Duygusal sözler barındırmasına rağmen melodisiyle eğlendirebilen türünün ilginç örneklerindendir.
favorim ali dayı adlı şarkı olan oyun havalarıdır.