anarşizm

Devletsizliği savunan ideolojidir. Bir lider ihtiyacı duymaz bu ideoloji çünkü lider ve yönetici dediğimiz olayın sömürgeye kayacağını bariz bir şekilde öngörmektedir. İnsanlığın ortaya çıktığı ilk zamanlarda bir devlet yapısı bulunmazdı. Fakat zamanla toplu halde yaşamaya geçen insanlar yönetim sistemlerini yaratmıştır. Bunun neticesinde insan dediğimiz canlı türü artan nüfusla birlikte devlet yapısını kurmuştur. Yani devlet insan türünün özünde olan bir yapı değildir. İşte anarşizm bundan sebep devleti yok sayar. Sanılanın aksine anarşizm kaosu savunmaz. Anarşizmin esas gayesi devlet ve sistem yapılanmasının insanı süreklediği yöneten-yönetilen zincirini kırmaktır.