altın oran

Matematikte, sanatta ve mimaride uyumu ifade eden sayısal orandır. Bu oranın sanat ve mimaride estetik güzelliği karşıladığına inanılır. Leonardo da vinci’nin mona lisa tablosu başta olmak üzere birçok eserinde altın oranın etkisini görebiliyoruz.
Yaratıcının matematik sistemi olarak bilinen bu oran birçok yönden de kusursuz bir sayıdır.
altın oran beyin tarafından göze güzel gelen ve mükemmelliyeti temsil eden oranlar bütünüdür. her şeyin ayrı bir altın oranı vardır. insan vücudunun, resimlerin vs. ne kadar altın orana uygunsa o kadar göze güzel gözükür.