aleksitimi

duygusal sağırlık ya da duygu körlüğü anlamına gelir. kişilerin hem kendi hem de diğerlerinin hislerini algılayamamasıdır.