ait hissedememek

Bir yere, kişiye, hatta kendine bile ait hissedememe durumudur. Aslında ne istediğni çok iyi bilir. psikoloji işte.
Hem çok kalabalık olmak hem de çok yalnız olmak. İçindeki haykırışları sessizliğinle bastırmak. Kalbinde koca bir boşluk varmış ve ne yaparsan yap onu dolduramayacağına kendini indandırmaya çalışman. Ait olma ki daha da boş kalmasın için..
genelde kolektivist olmayan, bireyselci kişilik ve toplumlarda gözlemlenen bir olgu. bireyler toplumun değil, kişisel tatminleri için vardırlar. bu tür toplumlarda ya da kişilerde bireyler için milliyet, dini kimlik, vatan, şehitlik gibi kavramlar bir ifade etmez. ilişkiler bireysel amaç, karşılıklı tatmin ve mübadelenin gerçekleşmesi üzerine kuruludur (bkz: fuckbuddy). kişi tatmin olur veya ihtiyacı olanı alır ve ilişki tamamlanmış olur.
daha kötüsü ait hissetmeye çabalanacak birinin bile olmamasıdır.
Bir yere, bir kişiye, bir aileye, bir şehire, hatta yaşanılan zaman dilimine şeklinde çeşitlenen histir.
İnsanı sürekli bir huzursuzluk ve arayışın içine iter. Kaybolmuşluk ve köksüzlük ile sarmalar. Bazen boğar, bazen özgür kılar.
Üstesinden gelmeyi değil de başa çıkmayı öğrenirsek, çok büyük bir şeyi başarmış sayılırız diye düşünmekteyim.
Ah bir de, üzerinde çok fazla düşününce, zihinsel olarak boyut atlattıran bir histir.
Bunu düşünen kişi; kendisini ait hissetmek ister. Depresif düşüncelere girer. Doğru olan bu düşünceye hiç sahip olmamaktır. Sonuçta bir çoğumuz ait olmadığımız hayatları yaşıyoruz. Evet derhal o ruh halinden çık ve ait olmamanın verdiği huzuru içine çek