ademi merkeziyetçilik

devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin ve gücünün artırılmasını savunan siyasi bir görüştir. liberal ideolojilerin savunduğu görüşlerden biridir.
adem (yokluk) merkeziyet (merkezi hükümet) anlamındadır. osmanlı'da bu görüşü savunan ve ilk kez kullananlardan biri prens sabahattin'dir.

yerel yönetimlerin gücünün kuvvetlenmesi merkezi yönetim kolaylığı getirir. abd'de olan eyalet sistemi bunu getirir ve aslında her eyaletin bağlı olduğu yasalar farklıdır.

ülkemizde ise konu hep güneydoğu sorunu ile özdeşleştiğinden uygulanmaya başlaması gecikmeli olmuştur. merkezi hükümetten ağırlıklı yerel yönetime geçilmesi 82 anayasası ile mümkün olmuştur.( bir nevi kick off)