14 ocak 2021 bahçelinin 11 maddelik önerisi

kaynak

bahçeli'den 11 maddelik öneri şunları içeriyor;

siyasi partiler kanunu değiştirilmeli, türkiye'nin milli ve manevi değerlerini ortak payda olarak kabul eden bir siyaset anlayışı hakim kılınmalıdır.

siyasete katılım artırılmalı, parti içi demokrasi güçlendirilmelidir.

siyasi partilere devlet yardımı şartları yeniden düzenlenmelidir.

ülke seçim barajı makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır.

mahalli idareler seçim sistemi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilmelidir.

parti değiştirmeye etik kurallar konulmalıdır.

milletvekili dokunulmazlığı, kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanarak belli durumlar dışında kaldırılmalıdır.

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının anayasa'nın 135'nci maddesinde düzenlenen 'kamu kurumu niteliği' dikkate alınarak; anayasa ile belirlenen çerçevede faaliyet göstermeleri temin edilmelidir.

anayasa mahkemesi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilmelidir.

meclis için yeni içtüzük çıkarılmalıdır.

ekonomiye yönelik reformlara devam edilmelidir.
Anketlere göre, durumu kendi lehine çıkarmaya çalışma çabasıdır.
(bkz: fırfır yok )
Son 4 senedir ortağı olduğu iktidar döneminde değil de neden şimdi dediğim durum. oyna devam.