#bilim

radyasyon

bilinen diğer adları ışınım, yayılım olan elektromanyetik dalgalar halindeki enerji yayımı. insana zarar veren, kanserojen olanına `iyonlaştırıcı radyasyon` denilir. bir maddenin atom çekirdeği...

periyodik tablo

`periyodik cetvel ` olarak da bilinen, `dimitri mendeleyev` tarafından kimyasal elementlerin sınıflandırılması için oluşturulmuş tablodur.

evrim

günümüzde bile `evrim teorisi` olarak tartışılan, deneysel yollar ve metotlar ile ispatlanmış `doğa yasası`dır. `mutasyon` ve `doğal seleksiyon` gibi nedenlerden dolayı canlılardaki değişime veril...

dna

canlıların genetik bilgilerini taşıyan `nükleik asit`.

venüs

`güneş`e yakınlık sırasına göre ikinci sıradaki `gezegen`dir. `uranüs` ve venüs diğer gezegenlerin aksine doğudan batıya doğru döner. 1900lerin başlarında güneşe yakınlığından dolayı `miami` sahille...

nadir toprak elementleri

`periyodik tablo`da atom numaraları 57-71 arasında olan elementlerdir. 40 yıl içerisinde dünyadaki tüm rezervlerin biteceği düşünülmektedir. cep telefonları, `radar`lar vs bu elementler olmadan üreti...

atom

her nesnenin ayrılamaz en ufak yapıtaşıdır. atom, merkezinde proton ve nötrondan, birde etrafına `mevlana` gibi dönen elektronlardan oluşur. `proton` pozitif yüklü delikanlı tespihli abilerimizdir. `n...

dopamin

eksikliği `parkinson`, fazlalığında `şizofreni`ye neden olan `nörotransmitter`. az olmak koşuluyla dopamin dengesizliği `dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu`na neden olmaktadır.. `mari...

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

adından anlaşılacağı üzere aşırı hareketlilik hali ve çabuk dikkat bozulması, odaklanamama durumu. genellikle tedavisinde kullanılan ilaçlar `ritalin` ve `concerta`dır. yaşlılıkta hareketlilik hal...

nörotransmitter

`sinir sistemi`nde nöronlar arası ve `nöron` ile başka bir `hücre` arasındaki iletişimi sağlayan kimyasallara verilen isimdir. `dopamin`, `seratonin`, `endorfin` en çok bilinen nörotransmitterlerd...